Estratègies:

Establiment de les polítiques de comunicació, conjuntament amb la gerència.

Seguiment i aplicació en tots els àmbits d’aquestes polítiques.

 

Mitjans de comunicació:

Elaboració i generació de notes de premsa, noticies, etc.

Obtenció d’espais gratuïts de promoció de l’empresa.

Relacions estables amb els professionals dels mitjans.

 

Publicitat:

Creació i disseny de campanyes publicitàries.

Planificació de les campanyes i elaboració dels calendaris de les mateixes.

Realització dels materials necessaris per a les campanyes que es decideixin dur a terme.

Cerca d’espais de promoció.

 

Gestió de marca:

Potenciació dels valors adquirits.

Modernització dels trets obsolets.

Gestió de la imatge corporativa, interna i externament.